Służba Liturgiczna

Parafialna Służba Liturgiczna to łącznie kilkadziesiąt osób. Tworzą ją ministranci młodsi, lektorzy, ceremoniarze, Szafarze Nadzwyczajni Komunii Świętej.

Celem działania grupy jest służba przy ołtarzu podczas wszelkich celebracji liturgicznych, wsparcie kapłanów w czasie odwiedzin duszpasterskich, ale także wzajemne poznawanie się, formacja religijna oraz dawanie świadectwa swoją codzienną postawą.

Tradycyjnie naszym opiekunem jest ksiądz wikariusz. Miejscem naszych spotkań jest przede wszystkim kościół, który stanowi centrum życia parafii. Oprócz tego, znajdujemy czas na cotygodniowe zbiórki ministranckie w salce domu parafialnego. W zależności od tygodnia mają one charakter liturgiczny, formacyjny, bądź integracyjny. Nie brakuje też wspólnych aktywności w Luboniu i poza nim – warto tu wspomnieć choćby o uczestnictwie grupy ministranckiej w turniejach piłki nożnej. Okazją do spotkania są ponadto doroczne świąteczne spotkanie opłatkowe czy wspólne chwile przy ognisku w sezonie letnim.

Zachęcamy do włączenia się w służbę Panu Bogu w ramach naszej wspólnoty. Wszystkich chętnych do zasilenia szeregów Liturgicznej Służby Ołtarza serdecznie zapraszamy!