Komunia Święta

Z powodu panującej epidemii zostaje przeniesiony termin uroczystości Pierwszej Komunii św. na 20 września br. Podczas Mszy św. o godz. 10,00 do Komunii św. przystąpią dzieci z SP 3 oraz szkoły św. Filipa Neri, o 12,00 dzieci z SP 2 oraz uczęszczające do szkół poza naszą parafią. Istnieje możliwość utworzenia trzeciej grupy, w sobotę 19 września o godz. 14,00  dla chętnych. Zgłoszenia na ten termin będziemy przyjmować podczas najbliższej konferencji.

Przygotowanie do I spowiedzi i Komunii świętej

Przygotowanie dziecka do I spowiedzi i Komunii świętej przebiega na trzech płaszczyznach: w domu rodzinnym (podstawy wiary, wspólna modlitwa, wyjście do kościoła, przykład rodziców przystępujących do spowiedzi i Komunii św.), na katechezie szkolnej (pogłębienie i poszerzenie wiadomości religijnych) oraz w parafii (inicjacja religijna poprzez obrzędy odnowienia chrztu, poświęcenie przedmiotów religijnych, udział we Mszy św. z kazaniem dla dzieci oraz w innych nabożeństwach).