Komunia Święta

Przygotowanie do I spowiedzi i Komunii świętej

Przygotowanie dziecka do I spowiedzi i Komunii świętej przebiega na trzech płaszczyznach: w domu rodzinnym (podstawy wiary, wspólna modlitwa, wyjście do kościoła, przykład rodziców przystępujących do spowiedzi i Komunii św.), na katechezie szkolnej (pogłębienie i poszerzenie wiadomości religijnych) oraz w parafii (inicjacja religijna poprzez obrzędy odnowienia chrztu, poświęcenie przedmiotów religijnych, udział we Mszy św. z kazaniem dla dzieci oraz w innych nabożeństwach).

I KOMUNIA ŚWIĘTA W NASZEJ PARAFII ODBYWA SIĘ W II NIEDZIELĘ MAJA.