Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Każdy młody człowiek, który pragnie związać swoją drogę życia i wiary w Boga może przystąpić do grupy: Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Działająca i w naszej parafii grupa stosuje dziesięć zasad KSM jako pomocy w pracy nad sobą i ukazanie kierunków na drodze do pełnego rozwoju własnej osobowości i rozwoju wspólnot w których żyjemy i działamy.

I Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku.
II Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie.
III Kształć swój umysł, swą wolę, swe serce. 
IV Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty. 
V Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej. 
VI Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim. 
VII Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny. 
VIII Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny. 
IX Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj. 
X Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie. 

Spotkania odbywają się w każdy piątek o 19:00 w salce parafialnej.

W czasie Wielkiego Postu KSM organizuje Drogi Krzyżowe dla młodzieży w każdy piątek w kościele o godzinie 19:30.

Zapraszamy!