Historia parafii

Z inicjatywą budowy kościoła wyszedł jako pierwszy ks. Stanisław Streich – ówczesny proboszcz parafii żabikowskiej, który z zaangażowaniem przewodniczył Komitetowi Budowy Kościoła. Jesienią 1934 roku ksiądz Streich nabył od Uniwersytetu Poznańskiego grunt pod budowę przyszłej świątyni. 1 października 1935 roku, po oddaniu do użytku nawy bocznej, w Poznaniu został wydany akt, na mocy którego oficjalnie powstała parafia. Pięć dni później ks. Stanisław Streich odprawił pierwszą mszę przy nawie powstającego kościoła. W kolejnych latach rozbudowano i wykończono wnętrze świątyni, a w 1939 roku powstała dzwonnica. Przez lata okupacji hitlerowskiej w murach kościoła magazynowano materiały sanitarne. Po wyzwoleniu, latem 1945 roku rozpoczęto odbudowę spalonej przez Niemców i zniszczonej działaniami wojennymi świątyni. W październiku 1946 roku odprawiono w niej, pierwsze po zakończeniu wojny, nabożeństwo. W latach 1976-1981 przeprowadzono przebudowę wnętrza kościoła. W 2002 roku ceglane mury świątyni zostały otynkowane.
27 lutego 1938 roku w kościele św. Jana Bosko, podczas odprawiania mszy, zamordowany został pierwszy proboszcz tej parafii – ks. Stanisław Streich.