Grupy duszpasterskie

Grupy Duszpasterskie działające w naszej parafii

  • Boska Schola piątki godz. 17:30 więcej
  • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży piątki godz. 19:00 więcej
  • Krąg Biblijny – spotkania w co drugą środę godz. 19:00 więcej
  • Niedzielne katechezy dla dorosłych niedziele godz. 12:15 więcej
  • Parafialna Rada Duszpasterska
  • Parafialna Rada Ekonomiczna
  • Parafialny Zespół Caritas poniedziałki godz. 15.30 – 17.30
  • Służba Liturgiczna więcej
  • Szafarze
  • Wspólnota Żywego Różańca