Grupa ks. Stanisława Streicha

streich  Ksiądz Stanisław Kostka Streich urodził się 27 VIII 1902 roku w Bydgoszczy. Jego rodzicami byli: Franciszek Streich oraz Władysława Streich z domu Birzyńska.
Ich pierwszym dzieckiem był Stanisław, ochrzczony 30 IX 1902 roku w kościele farnym pw. św. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. Stanisław miał jeszcze młodszych braci: Kazimierza, który zmarł na błonicę w wieku pięciu lat oraz Czesława urodzonego w 1913 r. w Bydgoszczy przy ul. Chrobrego 12.
W 1912 roku, po ukończeniu trzech lat nauki w szkole powszechnej, Stanisław uczęszczał do 8-letniego gimnazjum klasycznego. Naukę zakończył, już w wolnej Polsce, świadectwem dojrzałości Państwowego Gimnazjum w Bydgoszczy, wydanym 15 V 1920 roku.
Już 28 czerwca tegoż roku, Stanisław wysyła prośbę o przyjęcie do seminarium duchownego w Poznaniu i zostaje przyjęty na studia.
W dniu 6 VI 1925 roku, prawdopodobnie z rąk ks. arcybiskupa gnieźnieńsko-poznańskiego Edmunda kardynała Dalbora, Stanisław Streich otrzymał święcenia kapłańskie.

Praca wikariusza.
1925 – 1927 studiuje filozofię klasyczną na Uniwersytecie Poznańskim, jednocześnie będąc kapelanem sióstr urszulanek przy ul. Spornej w Poznaniu.
1 X 1927 – IV 1928 zostaje wikariuszem przy parafii św. Floriana w Poznaniu
IV 1928 – VII 1929 zostaje nauczycielem religii w państwowym seminarium nauczycielskim w Koźminie
1 VII 1929 – 31 XII 1931 zostaje wikariuszem w parafii Bożego Ciała w Poznaniu
1 I 1932 – 30 VI 1933 pracuje jako wikariusz w parafii św. Marcina w Poznaniu

Proboszcz
1 VII 1933 zostaje proboszczem w parafii św. Barbary w Żabikowie
1 X 1935 zostaje pierwszym proboszczem nowo powstałej parafii św. Jana Bosko w Luboniu
27 II 1938 w trakcie Mszy św. zostaje zamordowany.

STRONA WŁASNA GRUPY KS. STANISŁAWA STREICHA