Dyskusja Komisji Historyków w procesie ks. Streicha

22 lutego 2022 r. w godzinach popołudniowych, w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie odbyła się dyskusja Konsultorów Historyków nad Positio Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha.

Po przestudiowaniu akt dochodzenia diecezjalnego i opracowaniu Positio następuje etap oceny merytorycznej. W fazie studiowania i opracowania sprawy, osoby i organy w to zaangażowane należą do ścisłych pracowników Kongregacji. Jeśli zaś chodzi o ocenę merytoryczną, powierzona jest ona organom kolegialnym funkcjonującym przy Kongregacji: posiedzeniu konsulty technicznej lub lekarskiej, posiedzeniu konsultorów historyków, Kongresowi szczególnemu konsultorów teologów, Kongregacji zwyczajnej kardynałów i biskupów będących członkami Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

W sprawach kandydatów na ołtarze, którzy zmarli ponad pół wieku temu, jak to mamy w przypadku ks. Stanisława Streicha,  Positio zawsze podlega najpierw osądowi konsultorów historyków, którzy wydają swoje wotum. Dotyczy to rzetelności naukowej Positio, jej kompletności i wystarczalności dokumentacji dowodowej. W posiedzeniu konsultorów historyków uczestniczyło sześć osób wyznaczonych przez sekretarza Kongregacji oraz relator sprawy – o. Szczepan Praśkiewicz OCD, pod przewodnictwem relatora generalnego – o. Vincenzo Criscuolo OFM Cap. Dobór konsultorów uwzględniał język, w którym sporządzono Positio, ich przygotowanie i znajomość danej epoki historycznej oraz kręgu kulturowego, z którego pochodzi kandydat na ołtarze. Pytania, na które odpowiadali konsultorzy, dotyczyły autentyczności, wiarygodności i wystarczalności zgromadzonych dokumentów, by opracować naukową biografię Sługi Bożego i osiągnąć moralną pewności, że został on pozbawiony życia przez zadającego mu śmierć z nienawiści do wiary  

Wynik obrad komisji historyków jest pozytywny – affirmative, a to oznacza, że Positio trafi do oceny ośmiu konsultorów teologów, którzy w tym celu zbiorą się na tzw. Kongresie szczególnym.  Jeżeli również wynik tej Komisji Teologicznej będzie pozytywny, to kolejnym krokiem będzie dyskusja Biskupów i Kardynałów, a następnie podpisanie przez papieża Dekretu o męczeństwie Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha i jego beatyfikacja.

ks. Wojciech Mueller
postulator