Chrzest Święty

chrzest2

  • Sakrament chrztu św. powinien być udzielany podczas Mszy św. Ze względu na paschalny charakter tego sakramentu, chrztu św. należy z reguły udzielać w Wigilię Wielkanocną oraz w niedziele.
   Ze względów duszpasterskich wskazane jest, aby udzielać chrztu św. podczas Mszy św. odprawianej w ramach parafialnego porządku nabożeństw, aby wierni mogli uczestniczyć w obrzędzie tego sakramentu.
   Rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu św. w biurze parafialnym przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu, przedstawiając wymagane dokumenty (akt urodzenia, dane rodziców i rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem swojego proboszcza).
  • Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być: – niewierzący czy osoby innej wiary
   – osoby niepraktykujące
   – żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu
   – ci, którzy nie posiadają bierzmowania
   , jak również świadectwa ukończenia katechezy
   – prowadzący gorszący tryb życia
  •  Miejsce udzielania chrztu św.
   Chrztu św. udziela w kościele parafialnym, w którym znajduje się chrzcielnica. Dziecko przyjmuje chrzest św. w kościele parafialnym jego rodziców, chyba że co innego doradza słuszna przyczyna. W niebezpieczeństwie śmierci można udzielać chrztu św. w szpitalach. W takich przypadkach stosuje się skrócony obrzęd chrztu św., a uroczyste przyjęcie dziecka do Kościoła odbywa się w parafii zamieszkania rodziców dziecka.

Rodzice zgłaszając chrzest swojego dziecka powinni zgłosić się do kancelarii najpóźniej tydzień przed niedzielą chrztu. Należy mieć ze sobą następujące dokumenty:

 1.     akt urodzenia dziecka z USC,
 2.     świadectwo ślubu kościelnego,
 3.     zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych.

SAKRAMENTU CHRZTU ŚW. W NASZEJ PARAFII UDZIELAMY W 4. Niedzielę miesiąca godz. 14,00